Kostprijs

Het Kinderdagverblijf Het Steentje werkt met een dagprijs die inkomsten gerelateerd is. Voor de mogelijkheid tot opvang te krijgen dient u zich in te schrijven op de wachtlijst. De aanvraag dient te gebeuren 1 à 2 maand voor de opvang start. Voor meer info neem je best contact op met VZW Kinderopvang.

De exacte berekeningsmethode hangt af van de inkomensschijf. Voor inkomens tot 41.775 euro kan het dagtarief oplopen tot 15,88 euro, voor gezinnen met een inkomen van 41.775 tot 59.772 euro is dat nooit meer dan 20,95 euro. Voor inkomens vanaf 100.472 euro geldt het maximumtarief van 27,71 euro


Ouderbijdrage


Vanaf januari 2014 moeten alle ouders die voor kinderopvang een prijs betalen op basis van het inkomen, de berekening van dit inkomenstarief zelf doen via de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin, waarbij informatie wordt gehaald uit de databanken van het Rijksregister en de FOD Financiën. Je vraagt hier PER KIND een attest inkomenstarief aan.


Hoe vraagt u uw attest inkomenstarief aan?

U heeft nodig:

- Een e-mailadres
- identiteitskaart

- een eID-reader en de pincode van je identiteitskaart

  OF een token


1. U surft naar www.kindengezin.be. Links bovenaan klikt u op 'Mijn Kind en Gezin'
2. U registreert zich ( u krijgt een bevestigingsmail)
3. Na uw registratie, klikt u op 'Bereken inkomenstarief kinderopvang'


  1. Wens je je inkomen bekend te maken? Ja/nee (ja, indien u 'nee' aanduidt betaald u automatisch het maximumtarief)
  2. Kijk alle gegevens van de gezinssamenstelling en je financiële gegevens na.
  3. Bevestig je aanvraag
  4. Je ontvangt een e-mail met een kopie van je aanvraag
  5. Je ontvangt een e-mail met het attest inkomenstarief

U brengt een afgedrukt attest mee bij de inschrijving, of u stuurt het attest rechtstreeks via e-mail door, liefst voor u komt inschrijven.

 

Minimum € 1,56 / dag

Maximum € 27,71  / dag

Via onderstaande link komt u op het formulier terecht waar uw vraag tot inschrijving opgenomen word in de wachtlijst van VZW kinderopvang. Normaal gezien ontvangt u binnen de week een bevestiging.