ONZE VISIE

Ook de ouders en de kindjes zijn Het Steentje


Opvang is belangrijk en een goede communicatie ook. Zo vind 'Het Steentje' het dan ook zeer belangrijk om zoveel mogelijk op één lijn te staan met de (groot)ouder(s)/voogd.

Terwijl er bij 'Het Steentje' zoveel mogelijk word getracht om de kinderen te stimuleren en ze zoveel mogelijk ontplooiingskansen te bieden, word er ook geprobeerd om tegemoet te komen aan de wensen van de (groot)ouder(s)/voogd. Dit door zoveel, als mogelijk, flexibele opvang aan te bieden in een huiselijke sfeer en te communiceren omtrent wensen en bezwaren.

Door rekening te houden met de eigen individuele draagkracht is er bewust gekozen om te starten met een kinderopvang in de vorm van gezinsopvang, maar met een grootse aanpak!

Jullie zullen bovendien bijdragen aan wat deze opvang zo bijzonder maakt, want hier draagt iedereen zijn steentje bij. 


Het zijn de ouders en de kindjes die de opvang zijn meest bijzondere karakter geeft en die mede zullen zorgen voor een warme tweede thuis.. Want een leeg huis is geen thuis!


HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW KINDEROPVANG