PRIVACYBELEID

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna “Verordening” genoemd) is Stephanie Peeters (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: Kinderbegeleider.stephanie@hotmail.com, tel: 0491/40.21.66;

3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de ouders en verzameld via het online inschrijven.;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de ouders, die nodig zijn om een persoonlijke login te verschaffen. Deze login geeft toegang tot privé-pagina's op de website. Deze privé-pagina's zijn enkel en alleen zichtbaar voor geregistreerde ouders;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens enkel voor de noodzakelijke communicatie. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere ouders.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de ouders voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de website https://www.kdvhetsteentje.be/user-registration/ in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;

2.  Persoonsgegevens te gebruiken die nodig zijn voor eventuele communicatie omtrent hun opgevangen kind(eren). 

Duur van de opslag van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode waarin hun kind is ingeschreven in de opvang met een maximale termijn van een halfjaar na stopzetten van de opvang;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Er zijn geen derde partijen die persoonsgegevens verwerken van de ouders, die worden bekomen via de registratie op de website. Over de persoonsgegevens die ouders doorgegeven aan VZW Kinderopvang heeft de verwerkingsverantwoordelijke geen toezicht. 

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening hebben de ouders recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;

3. het recht op wissing van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (zoals foto's van hun kind(eren);

5. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: Kinderbegeleider.stephanie@hotmail.com;

7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

1. Door als ouder zich in te schrijven op de website www.kdvhetsteentje.be, bevestigen de ouders op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De ouders aanvaarden deze regels door zich in te schrijven;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op 4 maart 2019